Tanten som skulle se Tintin

Kö utanför biosalongen. Femtio juveniler och tant Eva och farbror J ska se Tintin. De några sittplatserna i foajén är upptagna sedan länge. Men se, plötsligt stiger en gosse i 15-årsåldern upp och erbjuder galant sin plats åt tant Eva.

Tant Eva tackar och slår sig ner.

Nu kan jag inte bestämma mig för om jag ska vara glad över att det finns så omtänksamma och artiga ungdomar eller... Ja, ni fattar.